Vaasan Pro ry

Edunvalvonta

Yhdistys järjestää sekä omia että vaasalaisten Prolaisten yhdistysten kanssa yhteisiä edunvalvontakoulutuksia ja -tapaamisia.
Työpaikoille pyritään saamaan mahdollisimman paljon luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja jäsenistön  tueksi.

Edunvalvontajaosto

Jaoston vetäjä Tuula Luhtala.

Yhteystiedot

Tuula Luhtala

info@vaasanpro.fi

Ongelmatilanteessa ota yhteyttä sopimusala-asiamiehiin

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Seinäjoen aluekeskuksen sopimusala-asiamiehiin.
Puhelin (09) 172 731

Hannu Kohtaniemi,  (09) 1727 3481, 050 373 6943
autoala, elintarviketeollisuus, finanssiala, teknologiateollisuus

Hedvig Strandén,  (09) 1727 3576, 050 584 5167
energia-ala, finanssiala,  mekaaninen metsäteollisuus, paperiteollisuus, puusepänteollisuus, teknologiateollisuus

Riku Vesapuisto, (09) 1727 3268, 040 590 5555
ahtausala, Ict-ala, palvelualat, rakennusala, talotekniikka-ala, taloushallintoala, viestintäala