Vaasan Pro ry

Stipendit 

Vaasan Pro jakaa vuosittain stipendejä työnsä ohessa opiskelleille jäsenilleen sekä opiskelunsa päättäneille uusille jäsenilleen.

Työn ohella opiskelleet

Työnsä ohella jonkin ammattitutkinnon suorittaneiden jäsenten tulee hakea stipendiä kolmen kuukauden sisällä valmistumisesta.

Vastavalmistuneet

Vastavalmistunut henkilö voi hakea stipendiä, jos hän liittyy yhdistyksemme jäseneksi kolmen kuukauden sisällä ammattiin valmistumisesta.
Edellytys stipendin saamiselle on, että tutkinto antaa edellytykset työskennellä Pron työehtosopimusten alaisilla työpaikoilla.

Hakemukset

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta on käytävä ilmi tutkinto, opintojen laajuus ja valmistumispäivä.
Liitä hakemuksen mukaan kopio todistuksen etusivusta. Laita hakemukseesi myös tilinumero johon mahdollinen stipendi maksetaan.

Laita hakemukseesi myös tilinumero, johon stipendi maksetaan.
Hakemus lähetetään osoitteeseen: info@vaasanpro.fi